©Letitia Gaba

------------

______________________________________________________________________________________________

News & Info/s

(LG/Ausschnitt)

Aktuel  

 

-DRUCK MACHEN/Druckgrafik Heute, 17.01.-07.02.19, PetersburgerRaum, Gladbacherstr. 50, 50672 Köln...

--------------------------

 

-Arbeiten aus der Ausstellung "O fata imposibila" sind noch bis März 2019 in der Galerie Isola ArtBrut zu erwerben/ Galerie Isola Art Brut, Falkstraße 40, 60487 Frankfurt am Main, 60487 Frankfurt a.M., Tel. +49-(0)6978904949, Mobil: +49-(0)157556

--------------------------

 

Info/s

About (my work)

My artwork can be described as an aesthetic psychological work, a work that brings me to my roots in order to give me an understanding of the world and myself within...and to have fun with it.
I try to extract from my unconscious sources the reality that can't be seen with the physical eyes....and art can make me counscious of all the interesting things behind the veil of the physical.

My first 10 years I lived at the margine of Europe, in Romania, which was then a communist dictatorship.The following 10 years I lived as a refugee child at the margine of the German society.
Everywhere I saw and experienced beautiful but also many ugly things that shocked me and I tried to discover the good, the beauty and a meaning inside or behind them. It was also a strategy of survival and I learned that the most inconspicuous or seemingly ugly things in life contain important lessons and experiences.
Every Little thing is importatnt and teaches the mystery of the inner structure and the inner universe.

In my work I use handdrawings, woodcuts, linocuts, oil or tempera on canvas but also own photos, computer-graphics and textes. I like to introduce and mix other materials in the graphics and paintings, such as different material residues, cords or different objects.

Sometimes I hurt the sheets or canvas by stamping, sewing, cutting, tearing them,...as a symbol of the sensitive injured soul and as a symbol of the embossing that we make through this world. The world puts its stamps on our skin and on the souls and I try to interpret these stamps, give them meanings and nonsenses in a state of grief and joy.

LG, 2016

--------------------------

"[...] In der Grafik wie in der Malerei von Letitia Gaba, wird ein mehrdeutiges visuelles Universum erzeugt, gleichermaßen dramatisch wie metaphorisch, wobei weiße und schwarze grafische Elemente auf grafische Landschaften möglicher Welten dominieren.

Zwischen die nicht klar als Himmel/Oben und Erde/Unten definierten Flächen werden Verkettungen visualisiert -durch spielerische, filigrane, asexuelle Strukturen oder durch große rote Flächen, wobei die weißen Räume oder schwarzen Linien grafische Rhythmen erzeugen.

Das Verhältnis zwischen der Spontanität und der Dichte des einzelnen grafischen Elements und der gesamten diskursiven und komplementären grafischen Architektur findet ein Gleichgewicht im Gesamtspiel aller künstlichen, seltsam erscheinenden grafischen Bau-Elemente, die offen sind sowohl für viele mögliche Interpretationen als auch für interrogative Emotionen. [...]"

Auszug aus der Kritik (übersetzt aus dem Rumänischem) von ©Nicolae Macovei, 2015 (Kunstkritiker, Künstler, Theaterdirektor)

...

Originaltext (ro): "Letiția Gaba este un artist al sensibilității imaginarului, al unui spațiu simbolic ad-hoc, întredeschis inconștientului personal, dublat de o liberă organizare a comunicării. Imaginea îmbracă o individualitate tensionată, aparent spontană, plină de rafinament caligrafic, poetic adeseori, fără însă a fi romanțios ori literar. Astfel, în grafica și pictura Letiției Gaba, se generează un univers vizual ambigu, dramatic și metaforic deopotrivă, unde predomină albul și negru traseelor, de hartă sui-generis a unor posibile lumi fremătînd rece între un cer și un pămînt indefinit sau delicate structuri ludice asexuate ori mari suprafețe de roșu, unde pata de alb și linia neagră, descriu pulsațiile unor adevărate dantelării genuine. Raportul dintre impulsivitatea și densitatea de expresie, pe de o parte și, pe de altă parte, arhitectura intregului, cu itemuri discursive și complementare deopotrivă, se echilibrează rezultînd ansambluri sintetice stranii, deschise interpretărilor dar, totodată, și emoției interogative. Lucrările Letiției Gaba par a reprezenta un fel de eliberare, bine temperată, în raport cu certitudinile unor lumi pur descriptive, istorice, propunînd un fel de anarhie structurală disimulată în forme repetitive: cercuri nedefinite, globuri și cupole geodezice, posibile grădini luxuriante, peisaje vag robotizate, fragmente de plante și stratificări exotice, universuri atemporale cu legi și raporturi parte/întreg misterioase ori energii subterane grave, necunoscute încă, mecaniciste, și poate distructive, de ce nu... Acest schematism ʺtehnicʺ și transcendent deopotrivă, fragmentat, violent uneori, cartografic și antiliric alteori, pune în jocul formelor și al semnificațiilor ideatice o naivitate dar și o rigoare să zicem, dodecafonică, atent organizată, însă plină de prospețime dar și de profundă neliniște. Uneori tenta gratuității, a distanțării sau chiar a jocului delicat, informal, adolescentin, uimesc printr-o notă de abandon într-un indistinct metaforic futurist. Alteori încărcătura imagistică capătă o greutate simbolică de aripi frînte ori de aluzii semantice de teatru asiatic. În sfîrșit, se poate remarca buna familiarizare a artistei cu modul de exprimare paradigmatic contemporan dar și cu puterea/necesitatea de a se într-un cîmp estetic imprevizibil și violent ca cel al zilelor noastre.

Letiția Gaba posedă un solid parcurs ideatic în căutarea limbajului propriu și, ca orice artist neliniștit, însă plin de vitalitate, se definește/redefinește odată cu efortul de a dialoga cu sine și cu ceilalți prin idee și expresie plastică. Propunînd, ca martor și participant implicat, un spațiu reflexiv-estetic, o percepție liberă, vie și individualizantă, în puternica, uneori prea puternica, tensiune existențială a lumii de astăzi."

©Nicolae Macovei, 2015 (critic de arta, artist, director de teatru)

--------------------------

Weitere Kritiken auf Anfrage: L.Gaba(et)gmx.de/ Mai multe critice: L.Gaba(et)gmx.de

--------------------------